top of page
keikyän_riippusilta-logo.png

Keikyän riippusilta

Sillan historia

Keikyän riippusilta on siltatyypiltään puukantinen teräksinen riippusilta. Se on rakennettu alunperin Keikyän kunnan ja Finnish Chemicals Oy:n rahoituksella vuonna 1948. Vuonna 1957 silta sortui myrskyssä ja uudelleen-rakennuksen yhteydessä sillalle lisättiin tuulivaijerit.

Silta koostuu kahdesta erillisestä riippusillasta, joista eteläisen sillan kannen pituus on 132 m ja pohjoisen sillan kannen pituus 98 m. Sillan kokonaispituus on 242 m. Jännemitat eteläisellä sillalla ovat 36,5 m + 80,0 m + 36,3 m ja pohjoisella sillalla 22,6 m + 50,2 m + 26,5 m. Sillan kokonaisleveys on 3,1 m ja minimihyötyleveys 1,3 m.

 

Kulttuurihistoriallisesti arvokas

Pirkanmaan Maakuntamuseo on antanut riippusillasta kaksi lausuntoa (16.10.2014 ja 27.2.2017), joissa mm. todetaan, että kaksiosainen silta tulee säilyttää ja sen ominaispiirteitä vaalia. Sillan arvoa ja merkittävyyttä vaalien sen leveyttä tai mallia ei ole järkevää muokata.

Silta ja sen ympäristö on määritelty erilaisissa kulttuuriympäristö ja maisemaselvityksissä kuuluviksi seuraaville arvoaluille:

- Äetsän tehtaat ja voimalaitokset, Maakunnallisesti arvokas kulttuuriympäristö

- Kokemäenjoen voimalaitokset, Valtakunnallisesti merkittävä rakennettu kulttuuriympäristö (RKY)

- Kokemäenjokilaakso, Valtakunnallisesti arvokas maisema-alue (Mav)

-Kokemäenjokilaakson kulttuurimaisema, Valtakunnallisesti arvokkaaksi esitetty ja/tai maakunnallisesti arvokas maisema-alue (Ma)

bottom of page